• متخصص راه حل های بسته Allining Pack Catering ، بیش از 50 کشور را به فروش برسانید
 • export@allwinpack.com
 • Oval Container AO395

  ظرف بیضی AO395

  شماره مورد :OV395

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 215x80x42 میلی متر

  ظرفیت 395 میلی لیتر

  ضخامت : 0.07 میلی متر

  بسته بندی 500 پوند / کارتن

  اندازه CTN : 430x345x235 میلی متر

 • Oval Platter AO1750

  پلاتر بیضی AO1750

  شماره مورد :OV1750 حالت container ظرف بیضی اندازه : 426x286x30mm ظرفیت : 1750ml ضخامت : 0.099mm بسته بندی : 100 عدد / کارتن اندازه CTN Size 445x340x300mm

 • Oval Platter AO2950

  پلاتر بیضی AO2950

  شماره مورد :OV2950

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 550x365x28 میلی متر

  ظرفیت 2950 میلی لیتر

  ضخامت 12 0.12 میلی متر

  بسته بندی : 50 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 565x245x385 میلی متر

 • Oval Platter AO1550

  Platform Oval AO1550

  مورد شماره :OV1550

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 458x310x25 میلی متر

  ظرفیت 50 1550 میلی لیتر

  ضخامت 12 0.122 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 475x400x325 میلی متر

 • Oval Platter AO1100

  Oval Platter AO1100

  شماره مورد :OV1100

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 355x244x20 میلی متر

  ظرفیت 1100 میلی لیتر

  ضخامت : 0.09 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 365x285x260 میلی متر

 • Oval Platter AO800

  Oval Platter AO800

  مورد شماره:OV800

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 352x245x22 میلی متر

  ظرفیت 800 میلی لیتر

  ضخامت 10 0.101 میلی متر

  بسته بندی p 200 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 520x260x375 میلی متر

 • Oval Platter AO700

  Oval Platter AO700

  مورد شماره:OV700

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 300x203x22 میلی متر

  ظرفیت 700 میلی لیتر

  ضخامت : 0.08 میلی متر

  بسته بندی 600 پوند / کارتن

  اندازه CTN 15 615x555x320 میلی متر

 • Oval Container AO460

  ظرف بیضی AO460

  مورد شماره :OV460

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 254x178x20 میلی متر

  ظرفیت 460 میلی لیتر

  ضخامت : 0.1 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 350x200x275 میلی متر

 • Oval Container AO118

  ظرف بیضی AO118

  شماره مورد :OV118

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 130x62x22 میلی متر

  ظرفیت 118 میلی لیتر

  ضخامت : 0.05 میلی متر

  بسته بندی : 2000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 650x260x285 میلی متر

 • Oval Container AO68

  ظرف بیضی AO68

  شماره مورد :OV68

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 70x60x19 میلی متر

  ظرفیت 68 میلی لیتر

  ضخامت : 0.06 میلی متر

  بسته بندی : 3000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 645x370x300 میلی متر

 • Oval Container AO46

  ظرف بیضی AO46

  شماره مورد :OV46

  حالت container ظرف بیضی

  اندازه : 108x62x16 میلی متر

  ظرفیت 50 میلی لیتر

  ضخامت : 0.05 میلی متر

  بسته بندی 5000 پوند / کارتن

  اندازه CTN : 455x355x350 میلی متر