• متخصص راه حل های بسته Allwin Pack Catering ، بیش از 50 کشور را به فروش برسانید
 • export@allwinpack.com
 • Rectangular container ARL9600R

  ظرف مستطیل ARL9600R

  شماره مورد:REL9600R

  حالت : درب RE9600R

  اندازه : 540x340x17 میلی متر

  ظرفیت: /

  ضخامت 98 0.098 میلی متر

  بسته بندی : 50 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 560x140x355 میلی متر

 • Rectangular container AR9600R

  ظرف مستطیلی AR9600R

  شماره مورد:RE9600R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 526x325x80 میلی متر

  ظرفیت 9600 میلی لیتر

  ضخامت 13 0.136 میلی متر

  بسته بندی : 50 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 540x295x340 میلی متر

 • Rectangular container AR8500R

  ظرف مستطیلی AR8500R

  شماره مورد:RE8500R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 525x324x50 میلی متر

  ظرفیت 8500 میلی لیتر

  ضخامت 15 0.151 میلی متر

  بسته بندی : 50 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 540x270x345 میلی متر

 • Rectangular container ARL7300R

  ظرف مستطیل ARL7300R

  شماره مورد :REL7300R

  حالت : درب RE7300R

  اندازه : 442x330x24 میلی متر

  ظرفیت:/

  ضخامت 98 0.098 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 465x220x345 میلی متر

 • Rectangular container AR7300R

  ظرف مستطیلی AR7300R

  شماره مورد:RE7300R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 430x319x71 میلی متر

  ظرفیت 7300 میلی لیتر

  ضخامت 13 0.132 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN 90 490x335x445 میلی متر

 • Rectangular container AR7001R

  ظرف مستطیل AR7001R

  شماره مورد:RE7001R
  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 454x335x65 میلی متر

  ظرفیت 7001 میلی لیتر

  ضخامت 15 0.15 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 465x350x475 میلی متر

 • Rectangular container AR6480R

  ظرف مستطیلی AR6480R

  شماره مورد:RE6480R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 525x322x40 میلی متر

  ظرفیت : 6480 میلی لیتر

  ضخامت 13 0.135 میلی متر

  بسته بندی : 50 عدد / کارتن

  اندازه CTN 35 535X230X340 میلی متر

 • Rectangular container ARL5550R

  ظرف مستطیل ARL5550R

  شماره مورد :REL5550R

  حالت : درب RE5550R

  اندازه : 335x270x18 میلی متر

  ظرفیت:/

  ضخامت 61 0.061 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 355x200x290 میلی متر

 • Rectangular container AR5550R

  ظرف مستطیلی AR5550R

  شماره مورد:RE5550R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 328x261x103mm

  ظرفیت 5550 میلی لیتر

  ضخامت 10 0.106 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 535x275x340 میلی متر

 • Rectangular container AR5200R

  ظرف مستطیلی AR5200R

  شماره مورد:RE5200R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 350x280x71 میلی متر

  ظرفیت 5200 میلی لیتر

  ضخامت 15 0.15 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN 10 510x305x375 میلی متر

 • Rectangular container ARL3600R

  ظرف مستطیل ARL3600R

  شماره مورد:REL3600R

  حالت : درپوش REL3600R

  اندازه : 335x275x19 میلی متر

  ظرفیت: /

  ضخامت 68 0.068 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 355x210x285 میلی متر

 • Rectangular container AR3600R

  ظرف مستطیلی AR3600R

  شماره مورد:RE3600R

  حالت container ظرف مستطیل شکل

  اندازه : 320x260x63 میلی متر

  ظرفیت 3600 میلی لیتر

  ضخامت : 0.08 میلی متر

  بسته بندی p 100 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 390x275x335 میلی متر

123456 بعدی> >> صفحه 1/7