• متخصص راه حل های بسته Allwin Pack Catering ، بیش از 50 کشور را به فروش برسانید
 • export@allwinpack.com
 • Round container AC211

  ظرف AC211 گرد

  شماره مورد :RO211

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 211 میلی متر

  ظرفیت:/

  ضخامت : 0.05 میلی متر

  بسته بندی 5000 پوند / کارتن

  اندازه CTN : 250x235x240 میلی متر

 • Round container AC430

  ظرف AC430 گرد

  مورد شماره:RO430

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 200mmx24mm

  ظرفیت 430 میلی لیتر

  ضخامت : 0.06 میلی متر

  بسته بندی 500 پوند / کارتن

  اندازه CTN : 450x420x220 میلی متر

 • Round container AC410

  ظرف AC410 گرد

  مورد شماره:RO410

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 151mmx30mm

  ظرفیت 410 میلی لیتر

  ضخامت : 0.07 میلی متر

  بسته بندی : 1200 عدد / کارتن

  اندازه CTN 35 535x475x325 میلی متر

 • Round container AC420

  ظرف AC420 گرد

  مورد شماره:RO420

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 142mmx30mm

  ظرفیت 420 میلی لیتر

  ضخامت 65 0.065 میلی متر

  بسته بندی : 1000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 755x360x315 میلی متر

 • Round container AC400

  ظرف AC400 گرد

  مورد شماره:RO400

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 163mmx41mm

  ظرفیت 400 میلی لیتر

  ضخامت 35 0.035 میلی متر

  بسته بندی 600 پوند / کارتن

  اندازه CTN : 465x395x320 میلی متر

 • Round container AC356

  ظرف AC356 گرد

  شماره مورد :RO356

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 122mmx61mm

  ظرفیت 6 356 میلی لیتر

  ضخامت 67 0.067 میلی متر

  بسته بندی : 1000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 620x450x255 میلی متر

 • Round container  AC301

  ظرف گرد AC301

  شماره مورد :RO301

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 126mmx43.5mm

  ظرفیت 301 میلی لیتر

  ضخامت : 0.06 میلی متر

  بسته بندی : 1500 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 655x400x270 میلی متر

 • Round container AC220

  ظرف گرد AC220

  مورد شماره:RO220

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 110mmx35.5mm

  ظرفیت 220 میلی لیتر

  ضخامت 45 0.045 میلی متر

  بسته بندی : 2000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 705x250x470 میلی متر

 • Round container AC210

  ظرف گرد AC210

  مورد شماره:RO210

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 86mmx58mm

  ظرفیت 210 میلی لیتر

  ضخامت : 0.06 میلی متر

  بسته بندی : 2000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 455x360x365 میلی متر

 • Round container AC02

  ظرف AC02 گرد

  مورد شماره:RO02

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 30mmx13mm

  ظرفیت 2 میلی لیتر

  ضخامت : 0.04 میلی متر

  بسته بندی : 20000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 355x315x355 میلی متر

 • Round container AC550

  ظرف AC550 گرد

  مورد شماره:RO550

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 150mmx41mm

  ظرفیت 550 میلی لیتر

  ضخامت : 0.07 میلی متر

  بسته بندی : 1200 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 615x475x325 میلی متر

 • Round container AC20

  کانتینر گرد AC20

  مورد شماره:RO20

  حالت container ظرف گرد

  اندازه : 59mmx16mm

  ظرفیت : 20 میلی لیتر

  ضخامت : 0.04 میلی متر

  بسته بندی 00 10000 عدد / کارتن

  اندازه CTN : 500x485x320 میلی متر

12345 بعدی> >> صفحه 1/5